مطب دکتر مریم قلی زاده
044 34253425
شنبه تا چهارشنبه ۱۲ الی ۲۰ (سه شنبه ها تعطیل) و پنجشنبه‌ها ۹ الی ۱۳